83/1/7F , KP.2 , Đường Tam Bình , Phường Tam Phú , Quận Thủ Đức